تقویت حافظه

کلینیک انواع خدمات مشاوره خانواده، مشاره ازدواج، زوج درمانی، زناشویی، کودک و نوجوان، فرزندپروری

راههای تقویت حافظه دیداری

۷۷ بازديد

حافظه دیداری
 یکی از مهم ترین تجهیزاتی است که به بشر کمک می کند تا بتواند محیط اطراف خود را ببیند، بشناسد و با آن ارتباط برقرار نماید. این حافظه از همان کودکی با ماست، و با ما رشد می کند و پرورش می یابد.