معیارهای انتخاب همسر مناسب

کلینیک انواع خدمات مشاوره خانواده، مشاره ازدواج، زوج درمانی، زناشویی، کودک و نوجوان، فرزندپروری

آمادگی روحی برای ازدواج دارید؟

۸۵ بازديد

آمادگی روحی برای ازدواج یکی از شروط اساسی برای آغاز یک زندگی مشترک موفق است. این آمادگی شامل مهارت ها، توانمندی ها و کنترل هیجانات و احساسات است. ازدواج یکی از سرنوشت سازترین تصمیم‌های زندگی افراد در زندگی محسوب می‌شود. برای اینکه بتوانید در این تصمیم موفق شوید و زندگی مشترک رضایت‌مندانه ای را تجربه کنید، باید بتوانید قبل از تصمیم گیری مقدمات آن را فراهم نمایید. وضعیت روحی و روانی مناسب یکی از مقدمات اصلی برای انتخاب درست محسوب می‌شود. با آگاهی از نکات اساسی در ازدواج و کمک گرفتن از روانشناس و مشاوره خانواده می‌توانید این آمادگی را در خود ایجاد کرده و ازدواج موفق خود را شروع کنید